Trường tôi

HỒN VIỆT

Tài nguyên dạy học

TIN TỨC TỔNG HỢP

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phạm Xuân Đức)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Picture41.jpg DON_XUAN1.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Baner_Tet_1.swf Bannertet2013.swf TIEN11.swf Chukyduc2.gif Flash_Banner__duc_2.swf CON_DAU_THCS_TAN_LAP__1.gif Con_dau_thcs_Tan_Lap__2.gif Piano_dien_K_nen.gif Duong_cam_k_nen.gif Piano_Khong_nen.gif

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LIÊN KẾT WEB

  Liên kết tiện ích

  HỘP THƯ

  Thành viên Violet

  DỌC MIỀN ĐẤT NƯỚC

  GÓC THƯ GIẢN

  life cycle

  Sắp xếp dữ liệu

  Bạn Cũ trường Xưa

  Video gia đình

  Cám ơn

  GIAY DI DUONG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Phạm Xuân Đức
  Người gửi: Phạm Xuân Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:50' 04-08-2011
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  ĐƠN VỊ : ................................ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số : C06 - HD
  BỘ PHẬN : ............................ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Ban hành theo QĐ số:
  Mã đơn vị SDNS: ................... 19/2006//BTC ngày 30/3/2006
  của trưởng Bộ Tài chính)

  GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số: ........

  Cấp cho : .................................................................
  Chức vụ :..................................................................
  Được cử đi công tác tại :.......................................................
  Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số...........ngày.......tháng........năm 2011
  Từ ngày.........tháng.......năm.......đến ngày........tháng.......năm 2011
  Ngày......tháng......năm 2011
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


  Tiền ứng trước
  Lương................................ đ.
  Công tác phí ..................... đ.
  Cộng................................. đ.


  ĐI VÀ NƠI ĐẾN
  
  Ngày
  
  Phương tiện sử dụng
  ngày công tác
  
  Lý do lưu trú
  Chứng nhận của cơ quan
  (kí tên, đóng dấu)
  
  
  
  
  
  
  
  
  A
  1
  2
  3
  4
  B
  
  

  Nơi đi ...........................
  
  
  
  
  
  
  Nơi đến ........................

  
  
  
  
  
  
  

  Nơi đi ...........................
  
  
  
  
  
  
  Nơi đến ........................

  
  
  
  
  
  
  

  Nơi đi ...........................
  
  
  
  
  
  
  Nơi đến ........................

  
  
  
  
  
  
  

  Nơi đi ...........................
  
  
  
  
  
  
  Nơi đến ........................


  
  
  
  
  
  
  A
  1
  2
  3
  4
  B
  
  

  Nơi đi ...........................
  
  
  
  
  
  
  Nơi đến ........................

  
  
  
  
  
  
  

  Nơi đi ...........................
  
  
  
  
  
  
  Nơi đến ........................

  
  
  
  
  
  
  

  Nơi đi ...........................
  
  
  
  
  
  
  Nơi đến ........................

  
  
  
  
  
  
  

  Nơi đi ...........................
  
  
  
  
  
  
  Nơi đến ........................


  
  
  
  
  
  
  
  - Vé người ...................................................... Vé X.............................. đ = ............................ đồng.
  - Vé cước ........................................................ Vé X ............................. đ = ............................ đồng.
  - Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: ................... Vé X ............................. đ = ............................ đồng.
  - Phòng nghỉ: .................................................. Vé X ............................. đ = ............................ đồng.
  1. Phụ cấp đi đường: Cộng ............................................................................. đồng.
  2. Phụ cấp lưu trú: .......................................................................................... đồng.
  Tổng cộng ngày công tác: ............................................................................. đồng.

  Ngày ....... tháng ...... năm 2011
  Duyệt Duyệt
  Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là ......................
  ..........................................ngày

  NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN KẾ TOÁN
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)   
  Gửi ý kiến

  Lặng lẽ cuộc sống